Böcker formgivna på Elipta media

Böcker formgivna på Elipta media

Elipta media ger både ut böcker på eget förlag och formger böcker åt våra kunder.

bjorkohistorik
Arvet havet oss skänkte är den andra delen av Björkös historia. Boken säljs vid Gros bokhandel, Sommaröhallen och av Jarl Nystrand och Mona Britwin. Utgivare: Björkö Hembygdsforskare 2009.

 

stugliv

Stugliv är en bok för sommarstugeägaren och den skärgårdsintresserade. För innehållet står Hans Hästbacka, Karin Dahlström och Leif Sjöström. Boken blev mycket populär och utsågs av Gros bokhandel till årets julklapp 2009. Den första upplagan är slutsåld. Utgivare: Elipta media 2009.

pontus

En rockares väg till korset är en självbiografisk bok om musikern Pontus J. Back. Den utkom 2010 och säljs bland annant av Frank Mangs Center i Närpes.

berit

Till Gymnasii Bibliotheket i Wasa donerade böcker är en förteckning över alla de verk som skänktes till gymnasiebiblioteket från 1844 till Vasa brand 1852. Redaktör för boken är Berit Öhman. Utgivare: Åbo Akademi 2010.

upptacktsresande

Upptäcktsresande bland kustsvenskar är resultatet av en två veckors resa genom svenska Österbotten där den finska författaren Juha Ruusuvuori utforskar Finlands sista vita fläck tillsammans med Leif Sjöström. Boken har översatts till svenska från originalverket Muukalainen Rantaruotsissa. Utgivare: Scriptum 2011.

korsholmsgymn

Vår odlings utveckling och blomstring utgavs vid Vasa svenska samskolas och Korsholms gymnasiums 100-årsjubileum. Boken innehåller en historik, personliga berättelser och en matrikel över eleverna. Redaktör för boken är rektor Thomas Öhman. Utgivare: Svenska Skolfonden i Vasa 2011.

lasforstaelse

KSS diktamen 2 är ett finlandssvenskt normerat prov i rättstavning för åk 2. Provet är främst tänkt att användas som ett grupprov för att kartlägga rättstavningen i en hel klass. Lärarhandledningen innehåller instruktioner för genomförandet av provet, anvisningar för rättandet och en teoretisk genomgång av stavningsutvecklingen. Häfte. Utgivare: Lärum förlaget 2013.

dagbladet

Folkets Dagblad 2011 är den 20:e och sista i raden av Vasabladets tecknare Leif Sjöströms årsböcker. Årsboken innehåller ett urval av hans bästa serier som publicerats i Vasabladet. Utgivare: Elipta media 2011.

Vuoden-ympari-mokilla

Ympäri vuoden mökillä är en finsk utgåva av boken Stugliv. Boken är översatt av författaren Juha Ruusuvuori. Ett tillägg till Stugliv är ett kapitel om fyrar. Utgivare: Elipta media 2012.

byabaten

Byabåten är en bilddokumentation över bygget av skötbåten Byabåten i Björkö. Utgivare: Björkö byaråd 2011.

Kvarken-omslag040914


Merenkurkku-Kvarken är ett bildverk med Seppo Lammis fotografier från Kvarkenområdet. Under flera decennier har han vistats i Kvarken och fångat naturens mångfald med sin kamera; djur, fåglar, växter, hav, landskap och kultur. Utgivare: Elipta media 2014

ladan

Den österbottniska ladan är en antologi som innehåller foton, minnen, betraktelser och fakta om en byggnad som genomgått stora förändringar under årens lopp. Utgivare: Scriptum 2012.

filip

Filip i djurparken är en bok för unga läsare med lässvårigheter. Utgivare: Lärum förlaget 2012.