Om Elipta media

Feedback

Dahlström är en mycket driven redigerare som under sin tid på DN visat både djup och bredd i sin kompetens. Hon har ett väl utvecklat sinne för textbearbetning, rubrikmakeri, form och layout.
Bengt-Erik Schöier, chef för DN:s nyhetsredigering

Karin Dahlström har på ett mycket förtjänstfullt och engagerat sätt utfört sina arbetsuppgifter och varit en stor tillgång för vår redaktion. Hon är snabb, säker, flexibel och omdömesgill. Hennes ansvarskänsla och språksäkerhet är dessutom mycket värdefulla för en redaktion. Hon är helt enkelt en mycket yrkesskicklig journalist.
Lotten Ekman, tf avdelningschef för DN:s nyhetsredigering

Karin har under sin tid på Dagens Industri, som görs i Mac-miljö i programmet Quark Xpress, fullgjort sina arbetsuppgifter ambitiöst och noggrant och visat gott omdöme vid textgranskning, bildval, rubriksättning och layout.
Eva Hoffsten, redigeringschef, Dagens Industri

Karin Dahlström är en rutinerad redigerare. Hon behärskar tekniken och programvarorna bra. Hon har en god och säker språkbehandling och gör sitt jobb självständigt och effektivt.
Lars Rosenblad, administrativ chefredaktör, Vasabladet

Jag har lärt känna Karin som en god journalist som alltid sätter journalistikens grunder och värderingar i första rummet. Karin har på ett föredömligt sätt kunnat fokusera och spegla olika åsikter och viljeyttringar. I sitt arbete är Karin noggrann och disciplinerad. Hon får saker och ting "ur händerna".
Håkan Lönnqvist, ansvarig utgivare för FRIS' medlemstidning Finlandssvensken samt ordförande för Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige

Sinun juttusi viime lehdessä on ollut hyvin suosittu. Monet ovat äänestäneet sitä lehden mielenkiintoisimmaksi jutuksi. Itse asiassa se on jo saanut enemmän ääniä kuin mikään ruotsinkielinen juttu tähän mennessä. Minustakin se on oikein hyvä ja mielenkiintoinen.
Sirkka Tilus, redaktionschef på Röda Korsets tidning Hjälpens Värld.

Karin

Karin Dahlström
 
Utbildning

1984    Studentexamen vid Korsholms gymnasium
1999    Filosofie kandidat, Kulturvetarlinjen, Uppsala universitet
2008    Polities magister, Statskunskap med inriktning på journalistik, Åbo Akademi

Arbetslivserfarenhet

1986-1987 Redaktör för den finlandssvenska ungdomstidningen Zoom och nykterhetsförbundets tidning Replik, med utgivningsort Vasa
1987 Textinskrivare vid Vasabladets sätteri, sommarvikariat.
1987-1988 Sättare och sidmonterare vid Victory Vision AB:s annonstidning i Märsta, Sverige.
1990 Sättare och sidmonterare vid Karpos Media AB:s annonstidning i Märsta, Sverige.
1991 Journalistpraktikant på Enköpings-Posten i Enköping, 2 mån
1993-2000, 2005-2006 Allmänreporter, redigerare, redaktör och redaktionssekreterare vid Vasabladet.
2001 Redigerare vid Dagens Industri, Stockholm
2002-2007 (i flera repriser) Redigerare vid Dagens Nyheter, Stockholm
2001-2003 Redaktör för tidskriften FinlandsSvensken, Stockholm (utgiven av Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige)
2007-  Egen företagare, Elipta media